รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-10-27

ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น หัวข้อ : ขอตามรอยบาท
ลูกา 14:25-35
โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า