รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-10-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : การตอบสนองของผู้เชื่อต่อชุมชน
มีคาห์ 6:6-8
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า