รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-09-22

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความสัมพันธ์กับพระเยซู
ลูกา 10:38-42
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า