รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

เทศนา ภาคเช้า 2012-09-16

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Suksa Theparee หัวข้อ : ตายแล้วไปไหน 2
1 โครินธ์ 15:12-23

โดย ศจ.ดร.ศึกษา  เทพอารีย์