รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-09-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พัฒนารากฐานชีวิตฝ่ายวิญญาณ 2
ลูกา 2:52
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า