รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-09-08

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พัฒนารากฐานชีวิตฝ่ายวิญญาณ
ลูกา 2:41-52
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า