ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2019-08-25

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : คำถามสำคัญ
กันดารวิถี 27:1-11
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

ขออภัย มีปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกคลิป ทำให้ไม่สามารถโพสต์คลิปนมัสการเช้านี้ได้