ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2019-08-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : แป้งไม่หมดหม้อ น้ำมันไม่ขาดไห
1 พงศ์กษัตริย์ 17:7-16
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า