ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-07-28

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : นมัสการด้วยใจที่ขอบพระคุณ
สดุดี 107:1-9
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า