ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคเช้า 2012-08-26

By: วารุนาฏ เชื้อหน่าย.

Suksa Theparee หัวข้อ : กินดื่มและชื่นชมยินดี
ปัญญาจารย์ 9:7-10

โดย ดร.วารุนาฏ เชื้อหน่วย