รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2019-05-12

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ปัญญา...ชีวิต
ปัญญาจารย์ 7:11-12
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า