รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2019-03-17

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คนเล็ก...เข้าถึงธรรม
ลูกา 19:1-10
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า