ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคเช้า 2012-08-12

By: เฮนรี ไบรเดนธอล.

Suksa Theparee หัวข้อ : ก่อนสิ้นยุค
มัทธิว 24:1-15

โดย นพ.เฮนรี  ไบรเดนธอล