รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2018-12-23

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : เบธเลเฮม
เยเรมีย์ 23:5-6, มีคาห์ 5:2
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า