รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-12-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ของขวัญอะไรที่จะให้ในคริสตมาสนี้?
ยอห์น 3:16
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า