รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2018-11-11

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ด้วยสำนึกในพระคุณ
ลูกา 17:11-19
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า