รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2018-09-30

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ลงทุนชีวิต
มัทธิว 9:12-13, ทิตัส 3:3-6
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า