รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-09-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เยาวชน 2018
2 พงศาวดาร 34:1-7, 2 พงษ์กษัตริย์ 23:24-25
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า