รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-09-09

ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์ หัวข้อ : อิสราเอลเป็นความหวังของโลก
มัทธิว 24:1-14
โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า