รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-08-12

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : สติมาปัญญาก็เกิด​
1 ซามูเอล 25:32-35
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า