รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2018-06-24

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : รู้จักวิญญาณ
1 ยอห์น 4:1-6
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า