รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2018-04-22

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ทิ้งความทรงจำเป็นมรดก
โยชูวา 4:14-18
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล