รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-04-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : สัญญาว่าจะรับใช้
โยชูวา 24:14-18
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน