ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคเช้า 2012-07-22

By: จันทร์แรม สตรอสบอก.

Suksa Theparee หัวข้อ : ร้องเพลง Hymn จากใจ
เอเฟซัส 5:19-20

โดย อ.จันทร์แรม สตรอสบอก