รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2018 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2018-04-08

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ครอบครัวเดียวกัน
สดุดี 127:1-3, 133
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์