รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2018-03-25

อ.วาระ มีชูธน หัวข้อ : รู้จักพระองค์ในความทุกข์ยาก
ฟีลิปปี 3:10-14
โดย อ.วาระ มีชูธน