รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-03-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : จงกลับใจและสารภาพ
โรม 7:15, 1 ยอห์น 1:9
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์