รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-03-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ดื่มด่ำกับพระเยซู
ยอห์น 15:1-17
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์