รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-02-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:1-8, 13
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์