ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-02-11

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : รักและผูกพัน
1 ยอห์น 4:7
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์