รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2018-02-11

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : รักและผูกพัน
1 ยอห์น 4:7
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์