รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-02-04

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เรื่องของความรัก
1 ยอห์น 4:7-8
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์