ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-01-28

ศจ.ชาติชาย จารุวาที หัวข้อ : ทำดีทำไม
มัทธิว 6:1
โดย ศจ.ชาติชาย จารุวาที