รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-01-28

ศจ.ชาติชาย จารุวาที หัวข้อ : ทำดีทำไม
มัทธิว 6:1
โดย ศจ.ชาติชาย จารุวาที