รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-01-07

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : สุขใจที่ได้ให้
กิจการฯ 20:35
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์