รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มีนาคม 2019 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2017-12-17

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เป็นไปได้
ลูกา 1:31-38
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์