รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2017-12-10

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เตรียมรับเสด็จ
วิวรณ์ 22:20-21
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์