รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-12-03

Rev. Anne Gregory หัวข้อ : Lord, Prepare Me
1 โครินธ์ 1:3-9
โดย Rev. Anne Gregory