รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-12-03

Rev. Anne Gregory หัวข้อ : Lord, Prepare Me
1 โครินธ์ 1:3-9
โดย Rev. Anne Gregory