รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2017-11-12

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ชีวิตสมดุล 4 ด้าน
1 โครินธ์ 8:6, 9:19-23, 10:23-24
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์