รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2017-10-29

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : หน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง
ปัญญาจารย์ 12:1-14
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์