ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-10-29

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : หน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง
ปัญญาจารย์ 12:1-14
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์