รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-10-29

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : หน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง
ปัญญาจารย์ 12:1-14
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์