รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-10-08

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เสรีชนของพระเจ้า
1 โครินธ์ 7:17-35
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์