รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2017-08-27

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : อย่านอกใจพระเจ้า
โฮเชยา 1:2-8
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล