รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2017-08-20

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ของใหม่
เพลงคร่ำครวญ 3:22-23
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์