รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2017-08-13

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เมื่อต้องเผชิญ
1 ซามูเอล 1:1-8
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์