รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2017-07-23

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ทำให้ที่มีความทุกข์เป็นที่สรรเสริญพระเจ้า
กิจการ 16:25-34
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน