รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2017-07-16

Dr.Roger Liebi หัวข้อ : บทเรียนจากชีวิตอับราฮัม
ฮีบรู 11:8
โดย Dr.Roger Liebi