รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2017-07-16

Dr.Roger Liebi หัวข้อ : บทเรียนจากชีวิตอับราฮัม
ฮีบรู 11:8
โดย Dr.Roger Liebi