รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2017 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2017-05-28

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ความจริงใจของความรัก
2 โครินธ์ 8:8
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล