ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-23

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : เส้นทางแห่งความหวัง
ลูกา 24:13-15
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง