ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-23

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : เส้นทางแห่งความหวัง
ลูกา 24:13-15
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง