ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-16

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ชัยชนะตลอดกาล
1 โครินธ์ 15:51-52
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์