ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-09

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความขัดแย้งในวันอาทิตย์ทางตาล
ลูกา 19:28-44
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์