ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-09

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความขัดแย้งในวันอาทิตย์ทางตาล
ลูกา 19:28-44
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์