ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-03-26

อ.วาระ มีชูธน หัวข้อ : The Lord Was With Him
สดุดี 16:7-8
โดย อ.วาระ มีชูธน