ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-03-05

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : รากฐานของคริสตจักรแท้
1 โครินธ์ 3:1-12
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์