รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-03-05

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : รากฐานของคริสตจักรแท้
1 โครินธ์ 3:1-12
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์